Pola w Sielinku

Położone w Sielinku pola demonstracyjne Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu obejmują roku powierzchnię 14 ha. Pełnią one rolę edukacyjną dla producentów rolnych, doradców rolnych, studentów oraz nauczycieli i uczniów szkół rolniczych. Służą wprowadzaniu innowacji w zakresie produkcji roślinnej poprzez upowszechnianie nowych odmian roślin uprawnych, nowych rozwiązań w zakresie ochrony roślin, nawożenia oraz wprowadzania nowych technik i technologii. Wybór właściwej odmiany jest w produkcji rolnej bardzo istotną decyzją.

Ważną rolą jest upowszechnienie odmian roślin uprawnych z Listy Odmian Zalecanych (LOZ) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie w województwie wielkopolskim oraz upowszechnienie roślin bobowatych, które przyszłościowo mają być alternatywą dla importowanej śruty sojowej w celu zbilansowania krajowego białka bez GMO. Zabiegi ochrony roślin są stosowane według zasad integrowanej ochrony roślin poprzez monitorowanie agrofagów oraz wykorzystanie systemów wspomagania decyzji (SWD) w ochronie roślin WODR w Poznaniu oraz IOR PIB w Poznaniu na podstawie danych meteorologicznych zbieranych przez stacje meteo WODR, w tym również w Sielinku. Nawożenie roślin jest określane w oparciu o wyniki badań zasobności gleby Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu oraz pomocniczych programów komputerowych 365 Farmnet oraz Program N z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W zmianowaniu roślin unika się uprawy w monokulturze, uprawy zbożowe przychodzą głównie po rzepaku ozimym, bobowatych, burakach cukrowych lub kukurydzy.