Pola w Sielinku

Położone w Sielinku pola demonstracyjne Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu obejmowały powierzchnię 14 ha. Pełnią one rolę edukacyjną dla producentów rolnych, doradców rolnych, studentów oraz nauczycieli i uczniów szkół rolniczych. Służą wprowadzaniu innowacji w zakresie produkcji roślinnej poprzez upowszechnianie nowych odmian roślin uprawnych, nowych rozwiązań w zakresie ochrony roślin, nawożenia oraz wprowadzania nowych technik i technologii. Wybór właściwej odmiany jest w produkcji rolnej bardzo istotną decyzją.

Ważną rolą jest upowszechnienie odmian roślin uprawnych z Listy Odmian Zalecanych (LOZ) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie w województwie wielkopolskim oraz upowszechnienie roślin bobowatych, które przyszłościowo mają być alternatywą dla importowanej śruty sojowej w celu zbilansowania krajowego białka bez GMO. Zabiegi ochrony roślin są stosowane według zasad integrowanej ochrony roślin poprzez monitorowanie agrofagów oraz wykorzystanie systemów wspomagania decyzji (SWD) w ochronie roślin WODR w Poznaniu oraz IOR PIB w Poznaniu na podstawie danych meteorologicznych zbieranych przez stacje meteo WODR, w tym również w Sielinku. Nawożenie roślin jest określane w oparciu o wyniki badań zasobności gleby Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu oraz pomocniczych programów komputerowych 365 Farmnet oraz Program N z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W zmianowaniu roślin unika się uprawy w monokulturze, uprawy zbożowe przychodzą głównie po rzepaku ozimym, bobowatych, burakach cukrowych lub kukurydzy.

Poletka demonstracyjne 2021

W 2021 na poletkach demonstracyjnych prezentujemy ogółem 315 odmian, w tym 50 odmian znajdujących się na Liście Odmian Zalecanych (LOZ), w następujących uprawach:

 • pszenica ozima – 43 odmiany, w tym 9 odmian z LOZ;
 • pszenica jara – 29 odmian, w tym 3 odmiany z LOZ;
 • jęczmień ozimy – 16 odmian, w tym 4 odmiany z LOZ;
 • jęczmień jary – 25 odmian, w tym 5 odmian z LOZ;
 • pszenżyto ozime – 13 odmian, w tym 6 odmian z LOZ;
 • żyto ozime – 13 odmian, w tym 6 odmian z LOZ;
 • pszenica orkisz – 2 odmiany;
 • żyto jare – 3 odmiany;
 • owies jary – 14 odmian, w tym 4 odmiany z LOZ;
 • owies ozimy – 4 rody hodowlane;
 • rzepak ozimy – 29 odmian, w tym 6 odmian z LOZ;
 • groch jary – 8 odmian;
 • groch ozimy – 1 odmiana;
 • łubin biały – 2 odmiany;
 • łubin wąskolistny – 11 odmian, w tym 3 odmiany z LOZ;
 • soja – 9 odmian, w tym 2 odmiany z LOZ;
 • kukurydza na ziarno – 53 odmiany;
 • bobik – 1 odmiana;
 • ziemniaki – 3 odmiany, w tym 2 odmiany z LOZ;
 • gryka – 2 odmiany;
 • mieszanka dla pszczół – 1 odmiana;
 • sorgo – 1 odmiana.

Poletka demonstracyjne położone są na glebach typu bielicowego, kompleksu pszennego dobrego oraz pszenno-żytniego w klasach agronomicznych III a – IV b. Przeprowadzone badania gleb w zakresie pH wykazały zróżnicowanie od 5,7-7,3. Również zasobność P, K i Mg jest zróżnicowana od średniej do bardzo wysokiej. Pola wapnowane są co 3-4 lata, a nawożenie organiczne to przyoranie słomy, resztek pożniwnych oraz nawozów zielonych pochodzących z międzyplonów.