Bobik JULIA

W sezonie 2020/21 prezentujemy odmianę bobiku JULIA, którego hodowcą jest IGP Polska.

IGP Polska - Bobik

Zdjęcie bobika JULIA z IGP Polska, Sielinko 07.06.2021
Bobik JULIA - IGP Polska, Sielinko 07.06.2021
Zdjęcie bobika JULIA z IGP Polska na polu demonstracyjnym w Sielinku 06.07.2021
Bobik JULIA - IGP Polska, Sielinko 06.07.2021