Gryka KORONA

Gryka KORONA od Małopolskiej Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Sielinku.

Małopolska Hodowla Roślin - Gryka

Zdjęcie gryki KORONA z Małopolskiej Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Sielinku 07.06.2021
Gryka KORONA - Małopolska Hodowla Roślin, Sielinko 07.06.2021
Zdjęcie gryki KORONA z Małopolskiej Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Sielinku 07.06.2021
Gryka KORONA - Małopolska Hodowla Roślin, Sielinko 07.06.2021
Zdjęcie gryki KORONA z Małopolskiej Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Sielinku 06.07.2021
Gryka KORONA - Małopolska Hodowla Roślin, Sielinko 06.07.2021