Na zdjęciu pole z uprawą kukurydzy

Przygotowania do zbioru kukurydzy na ziarno w Sielinku

Opublikowano:

Październik jest miesiącem, w którym trwają przygotowania do zbioru kukurydzy na ziarno. Prace te odbywają się również w Sielinku, gdzie w sezonie 2021/2022 kukurydza na polu produkcyjnym zajmuje 9,10 hektarów powierzchni. Do najważniejszych parametrów kontrolowanych podczas zbioru, pomijając plon, należy wilgotność ziarna.

Wstępne analizy plonowania oraz pomiar wilgotności ziarna

Pierwsze próby zbioru odbyły się 6 października podczas „Dnia Kukurydzy”. Zebranych zostało wówczas 12 z 60 zasianych na polach demonstracyjnych odmian. Ze wstępnych analiz wynika, że średnia wilgotność wyniosła 28,9%. Jest to dobry wynik, biorąc pod uwagę, że pomiar dotyczy kukurydzy mokrej.

Średni plon wyniósł 6,14 tony na hektar. Jest to wynik przeciętny, jednak należy pamiętać, że w tym roku nastąpiło wysokie nasilenie suszy, zwłaszcza w województwie wielkopolskim. W latach z unormowanymi opadami deszczu plon dochodził do 12-13 ton na hektar.

Zbiór pozostałej powierzchni planowany jest w najbliższym czasie.