Żyto ozime DAŃKOWSKIE DRAGON

Żyto ozime DAŃKOWSKIE DRAGON od DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie.

DANKO Hodowla Roślin - Żyto ozime

Zdjęcie Żyta ozimego DAŃKOWSKIE DRAGON z DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Żyto ozime DAŃKOWSKIE DRAGON - DANKO Hodowla Roślin, Marszew 17.06.2021