Pszenżyto jare

W sezonie 2020/21 prezentujemy 2 odmiany pszenżyta jarego.

Karta technologiczna pszenżyta jarego – pobierz plik PDF (208 kB)

Hodowca: Hodowla Roślin STRZELCE