Pszenżyto jare GUCIO

Pszenżyto jare GUCIO od Hodowli Roślin STRZELCE na polu demonstracyjnym w Marszewie.

Hodowla Roślin STRZELCE - Pszenżyto jare

Zdjęcie pszenżyta jarego GUCIO z Hodowli Roślin STRZELCE na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Pszenżyto jare GUCIO - Hodowla Roślin STRZELCE, Marszew 17.06.2021