Pszenżyto jare HUGO

Pszenżyto jare HUGO od Hodowli Roślin STRZELCE na polu demonstracyjnym w Marszewie.

Hodowla Roślin STRZELCE - Pszenżyto jare

Zdjęcie pszenżyta jarego HUGO z Hodowli Roślin STRZELCE na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Pszenżyto jare HUGO - Hodowla Roślin STRZELCE, Marszew 17.06.2021