Żyto ozime POZNAŃSKIE

Żyto ozime POZNAŃSKIE od Poznańskiej Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie.

Poznańska Hodowla Roślin - Żyto ozime

Zdjęcie Żyta ozimego POZNAŃSKIE z Poznańskiej Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Żyto ozime POZNAŃSKIE - Poznańska Hodowla Roślin, Marszew 17.06.2021