Pszenżyto ozime TADEUS

Pszenżyto ozime TADEUS od Saaten-Union na polu demonstracyjnym w Marszewie.

Saaten-Union - Pszenżyto ozime

Zdjęcie pszenżyta ozimego TADEUS z Saaten-Union na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Pszenżyto ozime TADEUS - Saaten-Union, Marszew 17.06.2021