Pszenżyto ozime AVOKADO

Pszenżyto ozime AVOKADO od DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie.

DANKO Hodowla Roślin - Pszenżyto ozime

Zdjęcie pszenżyta ozimego AVOKADO z DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Pszenżyto ozime AVOKADO - DANKO Hodowla Roślin, Marszew 17.06.2021