Pszenżyto ozime CAPPRICIA

Pszenżyto ozime CAPPRICIA od Syngenta na polu demonstracyjnym w Marszewie.

Syngenta - Pszenżyto ozime

Zdjęcie pszenżyta ozimego CAPPRICIA z Syngenta na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Pszenżyto ozime CAPPRICIA - Syngenta, Marszew 17.06.2021