Pszenżyto ozime MONDEO

Pszenżyto ozime MONDEO od DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie.

DANKO Hodowla Roślin - Pszenżyto ozime

Zdjęcie pszenżyta ozimego MONDEO z DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Pszenżyto ozime MONDEO - DANKO Hodowla Roślin, Marszew 17.06.2021