Pszenżyto ozime CORADO

Pszenżyto ozime CORADO od DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie.

DANKO Hodowla Roślin - Pszenżyto ozime

Zdjęcie pszenżyta ozimego CORADO z DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Pszenżyto ozime CORADO - DANKO Hodowla Roślin, Marszew 17.06.2021