Pszenżyto ozime BELCANTO

Pszenżyto ozime BELCANTO od DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie.

DANKO Hodowla Roślin - Pszenżyto ozime

Zdjęcie pszenżyta ozimego BELCANTO z DANKO Hodowli Roślin na polu demonstracyjnym w Marszewie 17.06.2021
Pszenżyto ozime BELCANTO - DANKO Hodowla Roślin, Marszew 17.06.2021